WIELERVERSLAGEN.NL

Contact

Wilt u contact opnemen met de beheerder van deze website? Dat kan!

Hans van Houdt
hans.vanhoudt@gmail.com of via Facebook

Alle foto’s op deze site zijn gecontroleerd op afkomst en met toestemming van de makers gepubliceerd. Mocht er toch nog een foto zijn door geslipt, laat weten, dan wordt die foto onmiddellijk verwijderd Bij reclames wel graag het eigendomsbewijs meesturen.

All photographs on this site are checked for background and with permission off the creators published. Should there still be a picture slipped by, let us know, it will be immediately deleted photos. with objections like the ownership enclose.

Foto`s op deze website mogen alleen vrij geplaatst worden op andere website`s mits de auteur  wordt vermeld. Het is niet toegestaan foto`s aan te bieden aan dag en/of weekbladen of ander drukwerk zonder toestemming van de auteur. Mocht bovenstaande niet gebeuren als hier omschreven kan hierin actie worden ondernomen en een schade vergoeding worden geeist.